11 januari, 2016

Över stad och land var kväll

Mitt julspelande har jag valt att sammanfatta i en sång på en kanske inte helt okänd melodi. Nu tändas kanske fruktan för att jag ska